ראיון עם מיכאל בלום: זמנים מיתולוגיים וגדוּלה אישית

7 לינואר, 2022. בראיון זה עסקנו בנושאים של אקלים, ביולוגיה, מיניות, צ’אקרות והפוטנציאל האנושי.