שליטה, נשימה, נוכחות

29 למאי, 2023. שליטהשליטה בפרט, שליטה בגוף, שליטה במזג האוויר, שליטה בכסף, שליטה ביצראלימותאלימות בפרט, אלימות בגוף, אלימות במזג האוויר, אלימות בכסף, אלימות ביצרזעםזעם בפרט, זעם בגוף, זעם במזג האוויר, זעם בכסף, זעם ביצרנשימהנשימה בפרט, נשימה בגוף, נשימה במזג האוויר, נשימה בכסף, נשימה ביצרנוכחותנוכחות בפרט, נוכחות בגוף, נוכחות במזג האוויר, נוכחות בכסף, נוכחות ביצרקבלהקבלה בפרט, …

שליטה, נשימה, נוכחות לקריאה »