בית הספר ללימודים אזוטריים

בית הספר ללימודים אזוטריים הינו מרחב לימודי לאנשים הבשלים לחצוב דרכם החוצה מתוך המוכר אל האפשרי.

מטרת בית הספר היא לשחרר את ההכרה לעצמאות תפישה, מחשבה ויצירה ולהחזיר לפרט את הסמכות הפנימית על חייו וקיומו.
זאת באמצעות הוראת כלים לבהירות פנימית, ריפוי עצמי, עבודה מושכלת עם גופי האנרגיה, יצירה, וידע להבנת הכוחות הפועלים בהוויה.

בית הספר מבקש להעניק מיומנויות קיום בסיסיות כחיבור לחיים, לגוף ולהדרכה פנימית, ריפוי עצמי, כלים להתמודדות עם קונפליקטים, כאב, מתח ומערכות יחסים, כלים למודעות, הרחבת גבולות התפישה, בניית עצמה אישית, חלימה, ביסוס אמון בקול הפנימי, פילוס נתיבים להגשמה עצמית ומימוש מלא יותר של אפשרויות הטמונות באדם.

בית הספר הינו מרחב למידה תיאורטי ומעשי בו ילמדו כלים להרחבת גבולות ההכרה על ידי ריכוך הנפש והגמשת הזהות, עבודת תרגול לשחרור מצבורים של מתח, חוויות עבר, שינוי יחסי הכוחות בהוויה הפנימית, איזון האלמנטים (אדמה, מים אש, אוויר ומתכת) ויחסי הכוחות בין הגופים השונים (גוף, נפש, אגו, נשמה, תודעה), מיזוג כוחות ומודעות חדשה אל גופי התפישה, ושחרור תפישות עולם המעכבות את ההכרה מלתפוש אפשרויות הגשמה חדשות באמצעותן היא יכולה להתממש.

מבנה בית הספר

בית הספר הינו מרחב לימודים רב גילאי ורב שנים בו כל תלמיד יכול לשהות ולהתפתח למשך הזמן המתאים עבורו. תכנית הלימודים הראשונית מבוססת על חמש שנות לימוד שבסוף כל אחת מהן ניתן לפרוש, ועל קורסים קצרים עבור אלו שאינם מעוניינים במחויבות שנתית.

בית הספר מבוסס על שלושה מרחבים: מרחב ידע ותרגול, מרחב ריפוי ומרחב יצירה.

יעדי בית הספר הינם: הקמת תכנית לימודים צומחת בת חמש שנים, מלווה בספרים וחוברות למידה. הכשרת תלמידים מתאימים להיות מורים ומלווים אישיים בבית הספר. קיום שיעורים לילדים. ביסוס מרחבי יצירה ולמידה גם בשעות בהן אין לימודים פורמאליים. ביסוס מרחב ריפוי קהילתי פתוח לקהל הרחב בו תינתן תמיכה לתהליכי ריפוי אישיים וקבוצתיים.

מתווה כללי לחמש שנות הלימוד הראשונות

שנה א: נשימה ושדה האנרגיה האנושי

שנה ב: נשימה חלימה

שנה ג:  נשימה ושפות

שנים ד-ה: מיזוג עם המוות כבן ברית, תרגילי עצמה, ומימוש נתיבי חלימה.

הנחות היסוד של הלימודים בבית הספר

icon2-01

אדם הינו איכות תופשת.

icon2-01

כל דבר שאדם תופש הינו היבט של הרגע והאופן בו הוא תופש את עצמו בתוכו.

icon2-01

כל ידע או משאב לו אדם זקוק מגולם ברגע בו הוא מצוי.

icon2-01

אין מקום אחר, אין זמן אחר. כל מקום אחר או זמן אחר מבטאים מודעות שאדם ממקם כרחוקה מן הרגע בו הוא מזהה את עצמו.

icon2-01

ככל שגבולות זהותו של אדם מתגמשים ומתרחבים, הוא יכול לתפוש איכויות רחוקות יותר מזהותו המקומית וגבולות עולמו מתרחבים.

icon2-01

כל איכות שאדם תופש הינה היבט בעצמו.

icon2-01

מידת הזרות למה שאדם תופש הינה זרות לעצמו, הנובעת מנקודת ההזדהות שלו עם מי שהוא תופש כ אני.

icon2-01

תקשורת עם איכויות רחוקות מן ה-אני הינה ראשיתו של מיזוג והרחבת גבולות הזהות.

icon2-01

על מנת להרחיב את הרגע ולתפוש אפשרויות חדשות דרושה עצמה.

icon2-01

ניתן לבנות עצמה על ידי תרגול ועל ידי ניצול מקסימלי ומושכל של אתגרי חיים.

icon2-01

הגוף הינו הכלי והבית של ההכרה. נוכחות בגוף הינה מפתח לעצמה, לעבודה עם אנרגיה והרחבת גבולות התפישה.

icon2-01

עבודה מושכלת עם הגוף הינה פוטנציאל לריפוי, מודעות, עצמה ותפישה מורחבת.

icon2-01

נוכחות בחיים, בגוף, בחוויה הינה המשאב הזמין ופורץ הדרך למודעות והתהוות מתחדשת.

icon2-01

נוכחות הופכת רגע לעולם. נוכחות מרחיבה את הרגע ומעצימה את הפעימה.

icon2-01

לקיחת אחריות ונוכחות בכל היבטי הרגע על הכוחות המגולמים בו מבטאת את ראשית התמוססותה של הזהות.

icon2-01

תנועה בעולם החיצוני אינה יעד, היא תוצאה.

icon2-01

ככל שעבודת המודעות מעמיקה פנימה, זירת הקיום עוברת מן העולם שבחוץ לכוחות פנימיים שההכרה יכולה להתחיל לעבד ולהניע.

icon2-01

לא משאירים את החלשים מאחור, תנועה מלאה היא תנועה שלמה של כל החלקים שהם אנחנו.

icon2-01

לכל רגע יש סדר ומשך. מודעות אינה יכולה להאיץ תהליכים.

icon2-01

כאשר ההכרה פונה אל המודעות תחושת המשך משתנה.

icon2-01

אין צורך בעזרים חיצוניים על מנת להרחיב את גבולות התפישה.

icon2-01

אין מקום טוב או רע, ואין רגע לא מתאים לעבודת מודעות.

icon2-01

עבודת מודעות אינה בהכרח מייצרת אושר או חוויות חיים נעימות.

icon2-01

עבודת מודעות אינה מפלט מן החיים או יצירת חיים שהם מפלט מקושי.

icon2-01

אין לדעת מראש לאן תוביל המודעות.

icon2-01

כל האיכויות שאדם תופש: חושך, אור, כאב, שמחה, אהבה, פחד, שליטה וקבלה הינן איכויות שוות ערך ובעלות פוטנציאל למידה שווה.

לקבלת עדכונים על פעילות בית הספר לחצו כאן

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד